Visual basics dröjsmål

Skapa en enkel fördröjning i VB Visual Basics programmet

I den här videon jag visa dig hur du skapar en liten fördröjning insida din vb program, detta kan vara användbart vid programmering med mikrokontrollanter eller till space ut när dina funktioner ske. Det finns många program för detta och detta kan ib...