Micro armborst

Sprutans nål shooter, spruta Dart, stationära vapen

ANSVARSFRISKRIVNINGSKAPAREN AV DETTA INNEHÅLL ÄR INTE ANSVARIGT ELLER ERSÄTTNINGSSKYLDIGT FÖR FÖRLUST, SKADA, SKADA ELLER HÄLSOPROBLEM SOM KAN LEDA TILL ELLER HÄRRÖR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV NÅGON INFORMATION FRÅN DENNA HANDLEDNING, OCH/ELLER ANNAT INN...

Assassin's Micro armborst

Denna artikel av stationära vapen rymmer flera rundor med ammunition, lanserar exploderande tippas cross-bow bultar och selar trä matchar över 30 fot bort. I detta projekt vi förvandlas några vanliga hushållsartiklar, till en förvånansvärt mångsidig,...