Stanna ram

Hur att animera

YAY!!!Steg 1: ta bilderta en bild av det som du animera, flytta den, ta en annan, flytta den, ta en annan och så vidare.Steg 2: Anslut em! placera dem i en animering i ordning. Jag använder animatör 9, men du använder vad du känner.Steg 3: Spara dens...

Knex begrepp: nya innovativa Knex sniper mag!

Ok,Så ganska nyss när jag fick mer knex jag spelade runt och beslutat att göra en ny sniper. Så efter undrar var du ska börja, gjorde jag en ny mag för den.Nu jag har sett många Lego kanoner i min tid var vad stod ut mest för mig en youtube medlem ka...