likometer

Likometer

Projektera av VIII Fab Lab Polyteknikernas skolan.Det finns många universitet i Saintetersburg. En dag St. Petersburg nationell forskning universitet om teknik, mekanik och optik (ITMO) gjorde sina egna Likemeter. En dag författare till vårt projekt,...